ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ŠÍP

Poskytujeme komplexní právní služby na území České republiky, přičemž dbáme na profesionalitu, osobní přístup a individuální požadavky svých klientů.

Právní služby poskytované advokátní kanceláří ŠÍP

Občanské právo

 • sepisování, úpravy a konzultace smluv
 • věcná práva (např. vlastnická práva, spoluvlastnictví, zástavní práva)
 • dědické právo
 • více …

Obchodní právo

 • právní služby při dponikání právnických i fyzickýchosob včetně osob zahraničních
 • kompletní servis při vymáhání pohledávek – předžalobní jednání, sepis žalob, řízení před soudem, exekuční řízení
 • obchodně-závazkové právo
 • více …

Právo obchodních korporací

 • právní služby související s novou právní úpravou (zákon o obchodních korporacích, tzv. nový občanský zákoník)
 • zakládání obchodních korporací, včetně veškerých korporátních změn
 • vztahy mezi společníky a akcionáři, vztahy obchodních korporací a jejích společníků, příp.akcionářů
 • více …

Insolvenční právo

 • insolvenční návrhy právnických i fyzických osob (oddlužení)
 • přihlášky pohledávek, zastupování věřitelů
 • kompletní právní poradenství podnikům ve finančních obtížích
 • více …

Trestní právo

 • obhajoba v přípravném řízení
 • obhajoba v řízení před soudy
 • zastupování poškozených
 • více …

Pracovní právo

 • právní poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • příprava pracovněprávních dokumentů
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů
 • více …

Rodinné právo

 • řízení o svěření nezletilých do péče
 • řízení o stanovení výživného
 • vypořádání společného jmění manželů
 • více …