O ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘI ŠÍP

PARTNEŘI

Mgr. Gabriel Šíp, advokát zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 10545. Gabriel Šíp absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2001, poté pracoval v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Holuba. Od února 2005 vykonával samostatnou advokátní praxi do roku 2008. Dále pak působil na pozici vedoucího právního oddělení stavební společnosti STRABAG a.s. Od roku 2015 opět obnovil svou advokátní praxi. Je členem České advokátní komory.

Mgr. Adéla Šípová, advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15472. Adéla Šípová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2009, poté pracovala v advokátní kanceláři Achour & Hájek s.r.o., kde získala zkušenosti z oblasti právních vztahů k nemovitostem, stavebního práva a insolvenčního práva. Dále pracovala v advokátní kanceláři JUDr. Josefa Holuba, kde získala bohaté zkušenosti, zejména z oblasti práva občanského a práva trestního, jakož i z ostatních právních oborů. Od února 2014 je advokátkou v Kladně. Hovoří anglicky a německy. Je členkou České advokátní komory a Unie obhájců České republiky.